Fra tid til anden får redaktionen henvendelser fra avlere, som ikke forstår, hvorfor vi ikke har omtalt deres avlsresultater. Forklaringen er ganske enkelt, at redaktionen ikke automatisk får den slags oplysninger. Vi følger normalt alle Region 6-arrangementer, og nogle resultater fra andre regioner opdager vi selv og lægger på hjemmesiden. Men som udgangspunkt skal man regne med, at man selv skal henvende sig til os for at sikre omtale af heste og føl, der er avlet i regionen, hvis de opnår resultater i andre regioner, ved ridestævner eller lign.
I det hele taget er store som små nyheder velkomne. Redaktionen forbeholder sig dog ret til frit at vurdere relevansen for hjemmesidens brugere samt frit at redigere i indsendt materiale.
Vi modtager også gerne billeder, men gør opmærksom på, at indsenderne har ansvaret for at have tilladelse til offentliggørelse.

Sådan kontakter du os:

Malika Hein, staldhein@gmail.com

Lene Gadgaard, Vesterbækvej 5 Vesterbæk
6971 Spjald, lene.gadgaard@gmail.com